Sačuvani oglasi

  • Nemate vozila na parkingu
- Ukloni sva parkirana vozila

Lista parkiranih vozila je sačuvana u kolačićima browsera. Ako očistite browser uklonićete i sve sačuvane oglase.